Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Eksisterende servitutter
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 03.41 Plejeboliger ved Samsøvej Redegørelse Servitutter

Servitutter

Der er blevet udarbejdet en servitutredegørelse for lokalplanområdet. Neden for ses gennemgang af områdets servitutter, og om de bør aflyses. Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.
Følgende servitutter: Dokument tinglyst den 2. april 1968. Dok. om gavebrev aflyses for lokalplanområdet. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune. 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk