Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 03.41 Plejeboliger ved Sams√łvej Form√•l og indhold Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udl√¶gger omr√•det til offentlige form√•l i form af et plejecenter med tilh√łrende f√¶llesfaciliteter og friarealer. Der etableres ca. 75 plejeboliger inden for omr√•det.


2 delområder

Lokalplanen er inddelt i 2 delomr√•der. I delomr√•de I kan der etableres byggeri i op til 3 etager foruden eventuel k√¶lder i max 11 meters h√łjde m√•lt over nuv√¶rende terr√¶n plus 1 meter til tekniske anl√¶g. Delomr√•de II udl√¶gges til rekreativt gr√łnt friareal samt parkering for omr√•dets beboere. Dele af det gr√łnne areal vil v√¶re tilg√¶ngeligt for offentligheden i form af en legeplads p√• omr√•dets nordvestlige del. Der vil ogs√• v√¶re private haver, som er forbeholdt omr√•dets beboere.

 

Bebyggelsen

Samlet set giver lokalplanen mulighed for at opf√łre et bruttoetageareal p√• 8.947,8 m2, svarende til en bebyggelsesprocent p√• 45. I dag rummer omr√•det et bruttoetageareal p√• ca. 5.274 m2, svarende til en bebyggelsesprocent p√• ca. 27. Det nye byggeri er skitseret til at blive ca. 1,2 m h√łjere end det eksisterende kollegiebyggeri, men med det samme antal etager. Intentionen med bygningsformen er, at etageh√łjden p√• bebyggelsen kan variere i 1, 2 og 3 etager, s√• bebyggelsen tilpasser sig omgivelserne, men der gives mulighed for at bebyggelse kan opf√łres i op til 3 fulde etager. Bygningen er skitseret, s√• den best√•r af to cirkelformerede bygningskroppe med to indre g√•rdrum. Dele af stueetagen er √•ben dvs. den st√•r p√• s√łjler, og giver derfor mulighed for fortsatte inde-udearealer p√• stueplanen og for cykelparkering.

 

Bebyggelsen disponeres med mulighed for at benytte stueetagens tagflade samt 1 og 2. sals tagflade til tagterrasser. Disse må ikke overdækkes.

 

Byggefeltet er afgr√¶nset, s√• der holdes min 36,5 meters afstand til r√¶kkehusene mod vest og 25 meters afstand til Bjergmarken mod √łst. I dag er der henholdsvis ca. 33 meter og 66 meter til disse to bebyggelser. Mod syd holdes der 2,5 meters afstand til matrikelskel, og mod nord er der 60 meter til matrikelskel. Byggefeltet er ogs√• afgr√¶nset, s√• der holdes en mindsteafstand fra bebyggelsen til s√łens kant p√• 10 meter. Byggefeltet er placeret, s√• der er mulighed for et stort sammenh√¶ngende gr√łnt friareal n√¶r bebyggelsen.

 

Tilgængelighed

Bygningen og omgivelserne skal udformes, s√• de er anvendelige for √¶ldre, k√łrestolsbrugere og demente, hvor de har fri bev√¶gelighed og nemt kan orientere sig. Byggeriet og omgivelser skal indrettes, s√• de ansatte kan udf√łre deres arbejde bedst muligt, dvs. at servicefunktioner skal placeres hensigtsm√¶ssigt i forhold til hinanden. Omr√•det skal udformes, s√• der er overensstemmelse med de g√¶ldende b√¶redygtighedsprincipper og tilg√¶ngelighedsregler for byggeri og anl√¶g.

 

Der skal sikres overk√łrsel til maksimum tre vejadgange fra Sams√łvej - en fra vest og to fra syd, som i princippet vist p√• illustrationsplanen. Vejadgangene fra syd vil blive de prim√¶re adgangsveje for personale, bes√łgende og p√•r√łrende. Vejadgangen fra vest vil henvende sig til eksterne leverand√łrer i forbindelse med flyttebiler, vareindlevering, renovation og den daglige drift af bygningen. Af hensyn til sikkerhed, funktionalitet og oplevelse skal vejadgange for personale, bes√łgende og p√•r√łrende v√¶re adskilt fra vejadgange til eksterne leverand√łrer i forbindelse med flyttebiler, vareindlevering mm. Konflikter mellem de forskellige funktioner i indgangsarealerne skal undg√•s. Vejene skal¬† fungere som brandveje, og der skal sikres et 4 m bredt brandredningsareal rundt om byggeriet og med en hensigtsm√¶ssig afstand til byggeriet.

 

Alle man√łvrer i forbindelse med afhentning af renovation og levering af varer skal kunne ske p√• egen grund, s√• det undg√•s at lastbiler bakker ud p√• Sams√łvej.

 

Parkering

Parkering foreg√•r ud til Sams√łvej inden for det angivne byggefelt samt de gr√• felter markeret p√• kortbilag 2. Der skal anl√¶gges 0,6 parkeringspladser pr. boligenhed, svarende til 45 p-pladser, hvis der etableres 75 boligenheder. Heraf skal der pr. 25. bolig etableres en handicap-parkeringsplads svarende til 3 stk. ud af omr√•dets i alt 45 p-pladser. Disse skal placeres n√¶r hovedindgangen. Ud mod vejen etableres beplantning, som vist p√• kortbilag 2. Beplantningen skal v√¶re uigennemtr√¶ngelig og have en afsk√¶rmende funktion best√•ende af buske i bunden (ca. 80-100cm h√łj) med overstandere af tr√¶er. Dette skal harmonere med beplantningen omkring SOCU Holb√¶ks parkeringsplads.

 

De f√¶lles parkeringsarealer skal anl√¶gges s√•ledes, at de er egnede for bev√¶gelsesh√¶mmede og k√łrestolsbrugere, samtidig med at bel√¶gningen tillader overfladevand at sive ned p√• dele af bel√¶gningen. Der skal anl√¶gges cykel-parkeringspladser til 20 cykler. Det vil v√¶re muligt at integrere cykelparkering i selve bygningen. Stier skal udl√¶gges i 2,2 meters bredde.

 

Friarealer

I det nord√łstlige hj√łrne af lokalplanomr√•det fastholdes placeringen af en eksisterende sti, som forbinder to boligomr√•der √łst for omr√•det, som ogs√• forbindes med stien rundt om s√łen.

 

S√łen er i dag omgivet af en del beplantning, som tyndes ud med anl√¶ggelsen af friarealerne. Lokalplanen kr√¶ver, at der skal udformes en samlet plan for fri- og parkeringsarealet, hvor det sikres at friarealerne tilpasses de dementes forskellige behov og forhindrer, at de forlader omr√•det uden opsyn. Der skal ligeledes sikres niveaufri og handikapvenlig adgang til byggeriet og friarealerne. S√łens herlighedsv√¶rdi skal fremover udnyttes bedre, og evt. indhegning af s√łen skal ske skjult af beplantning, s√• omr√•det fremst√•r som et gr√łnt rekreativt omr√•de.

 

Der skal v√¶re ramper/neds√¶nkede kantsten p√• str√¶kningen fra plejecentret frem til Anders Larsens Vej, hvor der er offentlig transport. Derved sikres det at p√•r√łrende, som i nogle tilf√¶lde kan v√¶re √¶ldre mennesker, uhindret kan komme frem til plejecentret.

 

De eksisterende 5 tr√¶er mod vest ved den eksisterende vejadgang er udpeget som bevaringsv√¶rdig beplantning pga. deres st√łrrelse. Hvis de bliver beskadiget i forbindelse med anl√¶gsfasen, skal der etableres erstatningstr√¶er.

 

Illustrationsplan af lokalplanomr√•det - klik for st√łrre version
 
Lokalplankort med delomr√•derne - klik for st√łrre version.

 

Detaljetegning af hvordan gårdrummet kan komme til at se ud.
Diagram over trafik- og parkeringsforhold.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk