Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 2

Du er her: Home 03.41 Plejeboliger ved Samsøvej Bestemmelser Delområde 2

Delområde 2

 


PlanID 2265989 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2265986 
Delområdenummer Delområde 2 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Bebyggelsens omfang og placering

# I delområdet må der ikke opføres bebyggelse udover mindre bygninger/anlæg til teknisk forsyning,og til drift af området samt havepavilloner og overdækninger. Der må højst opføres 20 m2 etageareal til bygninger/anlæg til teknisk forsyning og drift af området, og bygningers højde må ikke overstige 3,5 m. Der kan etableres terrasser og legepladser inden for området. Der kan etableres 5 havepavilloner og overdækninger á 16 m2. Disses højde må ikke overstige 3,5 m. Dele af stierne kan overdækkes, og overdækninger kan etableres i forbindelse med havepavillonerne. Den maksimale højde på overdækning over stier er 3 meter.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk