Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 2

Du er her: Home 03.41 Plejeboliger ved Samsøvej Bestemmelser Delområde 2

Delområde 2LOKPLAN_ID 2265986 
Delområdenummer Delområde 2 
Bebyggelsens omfang og placering

# I delområdet må der ikke opføres bebyggelse udover mindre bygninger/anlæg til teknisk forsyning,og til drift af området samt havepavilloner og overdækninger. Der må højst opføres 20 m2 etageareal til bygninger/anlæg til teknisk forsyning og drift af området, og bygningers højde må ikke overstige 3,5 m. Der kan etableres terrasser og legepladser inden for området. Der kan etableres 5 havepavilloner og overdækninger á 16 m2. Disses højde må ikke overstige 3,5 m. Dele af stierne kan overdækkes, og overdækninger kan etableres i forbindelse med havepavillonerne. Den maksimale højde på overdækning over stier er 3 meter.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk