Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

8.01 Kirsebærhaven i Gislinge

Lokalplan 8.01 for Kirsebærhaven i Gislinge er resultatet af en revision af lokalplan B207.1.

 

Lokalplan 8.01 udvider byggemulighederne for det eksisterende byggeri og udstikker retningslinjer for kommende nybyggeri.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

Planens status

Lokalplan 8.01 for Kirsebærhaven i Gislinge er endelig vedtaget af byrådet den 3. oktober 2012.

 

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 8. oktober 2012.

 

Download en pdf af lokalplanen her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet samt, hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Lokalplanområdet og lokalplanens inhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a. omkring

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • fællesarealer

Bilag

Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning

 

Kortbilag 2. Delområder

 

Kortbilag 3. Veje, stier og fællesareal

 

Kortbilag 4. Vejprofil


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk