Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 6.15 - Solcelleanlæg på Lammefjorden Redegørelse Energi og forsyning

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning. Som nævnt under afsnittet "Servitutter" er der tinglyst en række ledninger i området.


Varmeforsyning

Der skal i planomrĂĄdet ikke etableres varmeforsyning.


Vandforsyning

Der skal i lokalplanområdet ikke etableres vandforsyning. Det forventes at der skal ske en årlig rengøring af panelerne i rent vand som medtages i tanke.


Kloakplanlægning/betjening

Et jordstående solcelleanlæg skal ikke benytte kloak eller anden former for afløb.


Affald og genbrug

I driftperioden vil der ikke forekomme affald fra området, kun evt. i forbindelse med vedligehold af anlægget.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk