Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens gennemførelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Redegørelse Lokalplanens gennemførsel

Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet – Holbæk Stadion - er ejet af Holbæk Kommune.


Lokalplanen er en rammelokalplan. Alle planbestemmelser er overordnede i deres karakter, og det forudsættes ved en konkret henvendelse for ændret anvendelse og eventuel bebyggelse af områderne, at der skal foretages en helhedsplanlægning for hele området, som skal kvalificere udviklingen gennem en byplankonkurrence (-er), som er beskrevet nedenfor. Derefter skal der udarbejdes en eller flere projektlokalplaner.

Herved fastsættes bl.a. bestemmelser om mulig udstykning af området. I forbindelse med salg af arealer indenfor lokalplanområdet fastsættes der nærmere vilkår, fx hvad angår grundejers forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af friarealer/fællesarealer m.v.

 

En byplankonkurrence (-er) for Holbæk Have

Med henblik på at sikre en byudvikling af høj kvalitet, som vil bidrage til Holbæks udvikling som en levende og dynamisk by, en boligby og en sund by har Byrådet vedtaget, at hele lokalplanområdet (delområde A + delområde B) skal indgå i en helhedsplanlægning inden udarbejdelse af projektlokalplaner. Dette vil ske gennem en byplankonkurrence udskrevet af Holbæk Kommune om:

  • Et rumligt koncept og strukturplan for hele området, som bl.a. skal fastlægge hoveddisponering af området, struktur for grønne arealer og stier, trafik betjening i den sydelige del af bymidten, rammer for bæredygtighed i byggeriet og udearealer og  hensyn til bevaringsværdige boligområder. Der er lagt vægt på, at Holbæks grønne kile, som vises i kortbilag til Lokalplan nr. 3.78 indarbejdes som et restrukturerende element.
  • En bebyggelsesplan for minimum et delområde, der vil muliggøre en fleksibel etapevis udvikling.
  • Det andet delområde i lokalplanområdet skal efterfølgende indgå i en byplankonkurrence om en bebyggelsesplan, som vil danne grund for etablering af lokalplaner.

Rammerne for konkurrencen/konkurrencerne, som forventes afholdt af udviklere/udbydere vil blive konkretiseret, når der er en konkret henvendelse. Resultatet vil blive kvalificeret i dialog mellem Holbæk Kommune og udbydere og vil danne grundlag for etablering af projektlokalplaner.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk