Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Bæredygtighed
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Redegørelse Bæredygtighed

Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

 

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplaner for nye boligområder skal stille krav om, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse klasse
2015, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

 

Byrådet ønsker derfor at bæredygtighed tænkes ind ved planlægning og projektering af udearealer og bygninger i lokalplanområdet, således at der opstår et attraktivt, nyt grønt byområde med en bæredygtig profil. Bæredygtigheden skal indarbejdes i den videre planlægning for området.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk