Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanområdet
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 03.78 Blandede byfunktioner ved Holbæk Have Formål og indhold Lokalplanområdet

Lokalplanområdet

Lokalplanens område omfatter det nuværende stadionområde i Holbæk by, beliggende syd for Østre kirkegård, vest for Holbæk Seminarium, øst for boligområdet langs Godthaabsvej og nord for vejen Holbæk Have. Området er på ca. 20 ha. Adgang til området sker fra Højen og Borgmestergårdsvej.

 

Området rummer i dag sports- og fritidsfaciliteter (stadion, tennisklub, budoskole, cykelklub, radioklub, gangsport og håndbold) og faciliteter til områdets vedligeholdelse og pleje. Området fremstår som et rekreativt område med diverse sportsbaner, græsplæner, stier, veje og beplantning. Beplantningen strukturerer og opdeler området i forskellige mindre områder. Området er terrænreguleret, således at den overvejende del ligger op til 2 meter lavere end områdets bymæssige omgivelser. Der er således ikke oprindelige landskabelige terrænformationer i området. 

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk