Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Forslag til Lokalplan 3.78 For bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have

Omdannelse af Holbæk Stadion til bypark (med boliger, institutioner og rekreative anlæg) og til centerområde (detailhandelsområde med særlig profil)

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

Planens status

Status: Forslag.

OBS: Lokalplan 3.78 For bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have og tilhørende kommuneplantillæg nr. 35 er vedtaget af Holbæk Byråd den 20. februar 2013, men efterfølgende på byrådsmødet den 15. maj 2013 besluttet genoptaget til fornyet behandling, hvorfor indholdet i planforslagene er misvisende, da formålet med genoptagelsen alene er, at udlægge arealet til boligformål. Den videre planlægning er igangsat.

 

Download en pdf af Lokalplan 3.78 og kommuneplantillæg nr. 35 her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempel­vis lokalplan­området, matrikler, anvendelse mv.

Kortbilag 1: Lokalplanområdet

Kortbilag 2: Delområder

Kortbilag 3: Ledningskort

Bilag 4: Miljøvurdering

Bilag 5: Forslag til Kommune­plan­tillæg nr. 35


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk