Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

3.47 Dagligvarebutik i Lille Grandløse
med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for etablering af dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser. Lokalplanen udvider det eksisterende lokalplanområde 3.39, så der gives mulighed for anlæg af flere parkeringspladser.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:


Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk


Se klagevejledning her.

Planens status

Vedtaget


Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er vedtaget af Holbæk Kommune den 26. august 2015 og offentliggjort den 27. august 2015.


Download printvenlig version af lokalplanen her:
pdf 03_47_vedtaget.pdf (20.6 MB).

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk