Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Lokalplan nr. 3.42 for et område til boligformål ved Munkholmvej og Oldvejen

Lokalplanen udlægger et område i Holbæk Øst ved Munkholmvej og Oldvejen til boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen er udarbejdet, da Holbæk Kommune ønsker at skabe det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af et nyt boligområde til helårsboliger.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Planens status

Status: Vedtaget

 

Byrådet har den 11. september 2013 vedtaget Lokalplan 3.42.  

 

Lokalplanen er offentliggjot 19. september 2013.

  

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • sikring af friarealer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk