Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

2.75 Stenhus Gymnasium og Kostskole

Lokalplan nr. 2.75 er en revision af lokalplan nr. 2.43. Lokalplanen viderefører i høj grad bestemmelserne i lokalplan 2.43. Til forskel fra lokalplan 2.43 giver den reviderede lokalplan mulighed for etablering af en idrætshal i den nordvestlige del af området.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:


Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk


Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk


Se klagevejledning her.

Planens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 14. december 2015.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 22. december 2015.

Download printvenlig version af lokalplanen her.

minifriseformål

Minifriseredegørelse

Minifrisebestemmelser

Minifrisebilag

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk