Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

2.73 Boligudbygning Holbæk Vest med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 17

Lokalplanens formål er at muliggøre en boligudbygning til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse, som afrunding af Holbæks vestlige bygrænse. Lokalplanen fastsætter krav om friholdelse af en grøn kile med kig gennem området fra Kalundborgvej.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:


Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk


Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Klagevejledning kan ses her:

Planens status

Lokalplanen er vedtaget i Byrådet den 9. december 2015.

Offentliggørelsesdato for den endeligt vedtagne plan: den 18. december 2015.

Download en printvenlig version af lokalplanen (inkl. kommuneplantillæg) : lokalplan_2.73.pdf

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk