Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde A

Du er her: Home 2.71 Boligområde på Vølundsgrunden Bestemmelser Delområde A

Delområde A

 


PlanID 2969393 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2969394 
Delområdenummer Delområde A 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Digitaliseringsgrundlag DDM 
Bebyggelsens omfang og placering

# Inden for byggefelt a må der maksimalt opføres et etageareal* på 7.400 m2 boligbebyggelse.

# Boligbebyggelse skal udføres som etagehuse i mindst 4 og maksimalt 6 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 20 m. målt fra færdigt terræn. Der kan kun indrettes tagterrasse på taget af 4. og/eller 5. etage.

Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres værn, tekniske installationer, trappe-/elevatortårne, ventilationshætter og lignende afkast, såfremt disse afskærmes så de fremstår som en del af arkitekturen.

# Boligbebyggelse skal have en indbyrdes afstand på mindst 10 m.

# Der kan etableres en helt eller delvist nedgravet parkeringskælder, med en udstrækning i princippet som vist på kortbilag 5.

Note *) Etageareal udregnes efter reglerne i Bygningsreglementet, BR10.

 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk