Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Baggrund og formål
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 02.68 Gokartbane ved Omfartsvejen Formål og indhold Baggrund og formål

Baggrund

 

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra ejerne af Gokartbanen, om at muliggøre flere aktiviteter inden for området, der kan støtte op om arealets anvendelse.

Lokalplanen viderefører bestemmelserne fra den tidligere lokalplan fra 2009, der fastlægger anvendelsen af arealet til gokartbane med karakter af forlystelse og tilhørende faciliteter på arealet, samt udvider disse til også at muliggøre indendørs skydebane og teambuildingtårne. 

 

 

 

 

 

 


Formål

 

Formålet med lokalplanen er at udvide de eksisterende aktiviteter inden for området ved at muliggøre etablering af teambuildingstårne samt etablering af en skydebane i det eksisterende jordvoldanlæg. Det er endvidere lokalplanens formål, at belyse teambuildingstårnets visuelle indvirkning på landskabet, bl.a. set i forhold til kirkeindsigtslinjer mod Tveje Merløse Kirke, for herved at sikre, at der ikke sker væsentlig påvirkning heraf.

Lokalplanen viderefører derudover i vid udstrækning bestemmelserne fra den tidligere gældende lokalplan for området.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk