Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Borgerinddragelse
Baggrund og formĂĄl LokalplanomrĂĄdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 02.66 Erhverv- og detailhandelsområde Spånnebæk Formål og indhold Borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Der blev afholdet et idemøde den 18. april 2012 i forbindelse med udarbejdelse af skitser til etablering af en dagligvarebutik i området. Mødet blev holdt på Holbæk Bibliotek, og de væsentligste diskussionspunkter var:

  • Sikre adgangsforhold for gĂĄende over Gl. Ringstedvej.

  • Sikring mod lysgener i forhold til de tilstødende boligomrĂĄder i form af hegn eller beplantning.

Desuden fremkom enkelte generelle kommentarer til området bl.a. uhensigtsmæssig placering af busstoppested på Gl. Ringstedvej.

 

Der blev afholdt borgermøde d. 9. oktober 2012 i forbindelse med lokalplanforslagets høringsperiode. Ca. 7 borgere mødte frem. De væsentligste punkter der blev talt om var:

  • Trafiksituationen i omrĂĄdet, især de problematiske forhold pĂĄ Gl. Ringstedvej generelt samt krydset Gl. Ringstedvej – TĂĄstrup Møllevej.

  • Trafiksituationen omkring ind- og udkørsler fra LIDL og den nye dagligvarebutik.

  • Vigtigheden af at skabe sikre forhold for bløde trafikanter.

  • Støjforhold i omrĂĄdet bl.a. i forbindelse med varelevering til dagligvarebutikkerne.

Ændringer foretaget som følge af den offentlige høring

  • Krydsningshelle pĂĄ min. 1½ m ved Taastrup Møllevej er tilføjet udbygningsaftalen.

  • Dokument vedr. byggelinjer jf. § 16.1 aflyses.

  • I § 3.7.2 er sætningen "med tilhørende kontorfaciliteter" tilføjet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk