Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 2

Du er her: Home 02.66 Erhverv- og detailhandelsområde Spånnebæk Bestemmelser Delområde 2

Delområde 2LOKPLAN_ID 1471541 
Delområdenummer Delområde 2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Mindst tilladte miljøklasse
Maksimalt tilladte miljøklasse
Områdets anvendelse

# Området må anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 2-3.

# Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse eller udføres erhverv, som følgende: Industri- og værkstedsvirksomhed, håndværks- lagervirksomhed.

# Området må ikke anvendes til detailhandel og der må ikke ske salg til private.

# Området må anvendes til én politistation.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 45%.

# Bygninger må ikke opføres i mere end 1,5 etager med en maksimal højde på 8,5 m.

 
Støj

# De til enhvertid gældende støjværdier for erhvervs- og industriområder skal overholdes. Grænseværdierne for støj fastsættes efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal dokumenteres, at støjkravene kan overholdes.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk