Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2007 - 18

Lokalplan nr. 2.66

Lokalplanen erstatter den eksisterende lokalplan nr. 14 i sin helhed. Lokalplanen skal sikre, at den erhvervsmæssige anvendelse bibeholdes i størstedelen af området. For en mindre del af området skal lokalplanen give mulighed for etablering af en dagligvarebutik og en sandwichstand i Spånnebæk.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

Planens status

Lokalplan 2.66 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 40 blev vedtaget i Holbæk Byråd den 11. september 2013. 

 

Lokalplanen og kommuneplantillægget er offentliggjort den 26. september 2013.

 

 Download en printvenlig version af Lokalplan 2.66 her.

 

Down

 Download en printvenlig version af kommuneplantillaeg_nr_40 her.

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet samt, hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Lokalplanområdet og lokalplanens indhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk
  • sikring af friarealer
  • fællesanlæg

Bilag

Til lokalplanforslaget hører følgende bilag:

 

> Kortbilag 1: Lokalplanområde

> Kortbilag 2: Delområder

> Kortbilag 3: Plan over området

> Kortbilag 4: Byggefelt -delområde 1

> Bilag 5: Beplantningsprincip

> Kortbilag 6: Ledningskort

> Kortbilag 7: Situationsplan, delområde 1

> Kortbilag 8: Snit, delområde 1

> Kortbilag 9: Illustration, delområde 1

> Kortbilag 10: Kommuneplantillæg

> Miljøvurdering


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk