Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 02.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej Redegørelse Tilladelser og dispensationer

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af landbrugspligt

 

På ejendommen matr. nr. 2a, Allerup By, Tuse, i den vestligste del af lokalplanområdet er der noteret landbrugspligt ifølge landbrugsloven. For at området kan overgå til blandet bolig- og erhvervsformål forudsættes landbrugspligten ophævet efter landbrugslovens § 7. Ansøgning om ophævelse af landbrugspligt skal stiles til Jordbrugskommissionen i Statsforvaltningen Sjælland, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk