Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Eksisterende servitutter
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemf√łrsel

Du er her: Home 02.65 Dagligvarebutik p√• Kalundborgvej Redeg√łrelse Servitutter

Servitutter

Ejer- og r√•dighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i n√łdvendigt omfang.

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr.nr. 2a, Allerup By, Tuse


Dokument lyst den 04.10.1961 om adgangsbegrænsning m.v.

Servitut om adgangsbegrænsning for ejendomme, der tilgrænser Kalundborgvej.

 

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.


Dokument lyst den 31.05.1994 om forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakten omfatter bl.a. den del af matr. nr. 2a, som er beliggende inden for lokalplanomr√•det. Forpagtningskontrakten l√łber til d. 31.12.2023 og er uopsigelig.

 

Servitutten er i strid med lokalplanen og skal aflyses for den del, der vedr√łrer lokalplanomr√•det. P√•taleberettiget er Jens Henrik Nielsen.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr.nr. 2cc, Allerup By, Tuse

 

Dokument lyst den 26.05.1988 om fork√łbsret

Der er tinglyst fork√łbsret for ejendommen matr. nr. 2c. Da matr. nr. 2cc er sammenlagt med matr. nr. 2c p√• et senere tidspunkt synes fork√łbsretten ikke at inkludere matr. nr. 2cc.

 

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Kim Aaskov Nielsen.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr.nr. 2g, Allerup By, Tuse

 

Dokument lyst den 12.02.1938 om vandværk mv.

Servitutten omhandler årlig afgift til Allerup Vandværk.

 

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er bestyrelsen for Andelsselskabet Allerup Vandværk.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr.nr. 2h, Allerup By, Tuse

 

Dokument lyst den 09.08.1952 om fjernelse/evt. fjernelse mv.

Servitutten omhandler betingelser i forbindelse med installation af br√¶ndselsbeholder med p√•fyldningsr√łr i byggelinjeareal langs Kalundborgvej.

 

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr.nr. 16, Allerup By, Tuse

 

Dokument lyst den 12.04.1943 om vandværk mv.

Servitutten omhandler tiltrædelse af deklaration tinglyst mellem Andelsselskabet Allerup Vandværk og dets andelshavere.

 

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er bestyrelsen for Andelsselskabet Allerup Vandværk.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr.nr. 2a og 2cc, begge Allerup By, Tuse

 

Dokument lyst den 30.09.1961 om adgangsbegrænsning m.v.

Servitut om adgangsbegrænsning for ejendomme, der tilgrænser Kalundborgvej.

 

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

 

Dokument lyst den 17.08.1989 om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Servitutten vedr√łrer et lyslederkabel, beliggende i den sydvestlige del af lokalplanomr√•det. Ledningen foruds√¶ttes omlagt i forbindelse med byggemodning.

 

Servitutten er i strid med lokalplanen og b√łr aflyses og eventuelt erstattes. P√•taleberettiget er KTAS, K√łbenhavns Telefon Aktieselskab.

 

Dokument lyst den 18.08.1994 om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Servitutten vedr√łrer telefonkabler, der g√•r over matr. nr. 2a langs √łst- og nordskel og ber√łrer lokalplanomr√•det. Ledningen foruds√¶ttes omlagt i forbindelse med byggemodning.


Servitutten er i strid med lokalplanen og¬†b√łr aflyses og eventuelt erstattes. P√•taleberettiget er KTAS, K√łbenhavns Telefon Aktieselskab.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr.nr. 2a, 2cc, 2g og 2h, alle Allerup By, Tuse

 

Dokument lyst den 09.08.1935 om byggelinier mv.

Servitut om vejbyggelinie langs Kalundborgvej. Servitutten p√•l√¶gger en 17,5 mbyggelinie fra vejmidte langs Kalundborgvej. Til byggelinjen skal till√¶gges et h√łjde-/passagetill√¶g p√• 1,5 gange h√łjdeforskellen +1 m.

 

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

 

Dokument lyst den 10.02.1976 om byggelinier mv.

Servitut om vejbyggelinie langs Kalundborgvej. Servitutten p√•l√¶gger en 20 m byggelinie fra vejmidte langs Kalundborgvej. Til byggelinjen skal till√¶gges et h√łjde-/passagetill√¶g p√• 1,5 gange h√łjdeforskellen +1 m.

 

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr.nr. 2a, 2cc, 2g, 2h og 16, alle Allerup By, Tuse

 

Dokument lyst den 01.07.1970 om byggelinier mv.

Servitut om vejbyggelinie langs Kalundborgvej. Servitutten p√•l√¶gger en 20 mbyggelinie fra vejmidte langs Kalundborgvej. Til byggelinjen skal till√¶gges et h√łjde-/passagetill√¶g p√• 1,5 gange h√łjdeforskellen +1 m.

 

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk