Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens gennemførelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 02.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej Redegørelse Lokalplanens gennemførsel

Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforlag. Lokalplanområdet er ved udarbejdelsen af lokalplanen privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, vil blive gennemført på ejernes foranledning. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få.

 

Lokalplanen medfører ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår lokalplanens bestemmelser skal realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk