Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemf√łrsel

Du er her: Home 02.65 Dagligvarebutik p√• Kalundborgvej Redeg√łrelse Energi og forsyning

Energi og forsyning


Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS-NVE.

SEAS-NVE


Varmeforsyning

Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for kollektivt varmeforsyningsområde og der er mulighed for naturgasforsyning fra Dong Energy.

 

Ejendommene i lokalplanområdet er pålagt tilslutningspligt.

 Dong energy


 

Supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtg√łrelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanl√¶g, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, ¬ß 15 stk. 2.Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Allerup vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. 


Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret.

 

Spildevandsledningen til ejendommene Kalundborgvej 200 og 202 går henover ejendommen Kalundborgvej 198.

 

Jf. Spildevandsplanen fasts√¶ttes bef√¶stelsesgraden for et omr√•de til centerform√•l til 0,7. Bef√¶stelsesgraden angiver, hvor stor en br√łkdel af regnvand/overfladevand, der maksimalt m√• afledes til det offentlige kloaksystem fra en ejendoms areal.

Yderligere afledning af regnvand kan ske gennem lokal afledning af regnvand (LAR) ved for eksempel nedsivning eller forsinkelse af regnvandet.

 

Der tages stilling til den konkrete afledning af regnvand ved en eventuel byggeans√łgning.

 

En mindre del af området er dog ikke omfattet af den gældende spildevandsplan, så lokalplanen tjener som grundlag for et tillæg til Spildevandsplanen.

 

Tilladelse til kloaktilslutning skal s√łges hos Holb√¶k Kommune.

Note: En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet overfladevand må afledes til kloaksystemet, hvorimod en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at overfladevand fra hele matriklens samlede areal må afledes til kloaksystemet.Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ‚ÄĚRegulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald‚ÄĚ samt ‚ÄĚErhvervsaffaldsregulativ‚ÄĚ for Holb√¶k Kommune. Administration af regulativerne varetages af Holb√¶k Kommune.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk