Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Baggrund og formål
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 02.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej Formål og indhold Baggrund og formål

Baggrund

Baggrunden for at udarbejde nærværende lokalplan er et konkret ønske om at etablere en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning på Kalundborgvej i Holbæk. Dette ønske stemmer overens med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2007-2018, hvor ét af kommuneplanens mål vedrørende detailhandel er, at ”sikre en lokal og lettilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele”.

Lokalplanområdet set fra vest


Formål

Formålet med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er således at give mulighed for etablering af en dagligvarebutik samt et ubemandet tankanlæg i bydelen Allerup på Kalundborgvej i Holbæk.

 

Lokalplanen overfører areal fra landzone til byzone og skal sikre, at dagligvarebutikken, tankanlægget og de ubebyggede arealer udformes, så der tages mest muligt hensyn til de eksisterende boliger i området.

Lokalplanområdet set fra øst


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk