Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej

Baggrunden for at udarbejde nærværende lokalplan er et konkret ønske om at etablere en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning på Kalundborgvej i Holbæk.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

Planens status

Lokalplan 2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej er endelig vedtaget af byrådet den 3. oktober 2012.

 

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 8. oktober 2012.

 

Download en pdf af lokalplanen her

 

Download en pdf af kommuneplantillæg nr. 33 her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet samt, hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Lokalplanområdet og lokalplanens indhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Kortbilag 1. Eksisterende forhold

Kortbilag 2. Byggefelter og byggelinjer

Kortbilag 3. Illustrationsplan

Kortbilag 4. Principsnit

Kommuneplantillæg nr. 33

 

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk