Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Bæredygtighed
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 02.64 Springstrup Erhvervsområde Redegørelse Bæredygtighed

Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling gennem nedsættelse af miljøbelastnin­gen og bevaring af biodiversiteten.

 

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.


Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. 

 

De levende hegn, som skal opdele området og afgrænse storparcellerne, vil fungere som levested og spredningskorridor for dyr og planter.


Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til busforbindelse og det sammenhængende stinet i Vestbyen.


Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling Lokalplanen giver mulighed for nedsivning af regnvand og anvendelse/etablering af regnvandssø.


Sundhed og trivsel

Lokalplanen sikrer, at min. 15 % af etagearealet udlægges som opholdsareal.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk