Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Springstrup Erhvervsområde

2.64 Springstrup Erhvervsområde

Formålet med lokalplanen er at udlægge et areal på ca. 8,6 ha til erhvervsbyggeri.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Planens status

Lokalplanen blev vedtaget i Byrådet den 3. oktober 2012 og offentliggjort den 8. oktober 2012.

 

 Download printvenlig version af lokalplan 2_64 her (3.4 MB)

Formål og indhold

Redegørelse

Bestemmelser

Bilag

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet samt, hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Lokalplanområdet og lokalplanens indhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • Anvendelse

  • Udstykning

  • Veje, stier og parkering

  • Bebyggelsens placering, udformning og materialer

  • Bevaring af bygninger og landskabstræk

  • Sikring af friarealer

  • Fællesanlæg

Bilag

Under bilag finder du:

Kortbilag 1 - lokalplanområdet

Kortbilag 2 - illustrationsplan

Kortbilag 3 - oversigtskort

Bilag 4: Farveskala
Miljøvurdering
Lokalplanforslaget som pdf


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk