Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens gennemførelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 02.60 Megacenter II Redegørelse Lokalplanens gennemførsel

Lokalplanens gennemførelse

Der er indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg jf. planlovens § 21b. Der er aftalt udbygningsaftale om at finansiere og gennemføre anlægsarbejderne for:

  • cykelstien/gangsti ned langs matrikel nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder,
  • fodgængerovergangen over Omfartsvejen,
  • cykelsti/gangsti direkte til p-arealet ved Dagligvarebutikken, samt langs Søstrupvej til intern fællesvej,
  • buslomme på Søstrupvej ud for dagligvarebutikken,
  • højresvingsbane fra Søstrupvej til intern fællesvej.

 

Den endelige aftale er indgået i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk