Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Planens status

Lokalplanen er vedtaget i Byrådet den 14. november 2012.

Den vedtagne lokalplan er offentliggjort den 18. december 2012.

Download en pdf af lokalplan 2.60 her

 

Download en pdf af kommuneplantillæg nr. 36 her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejder samt, hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Lokalplanområdet og lokalplanens inhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a. 

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk
  • sikring af friarealer
  • fællesanlæg

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.

 

Kortbilag 1

kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

 

Kommuneplantillæg


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk