Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 20.19 Ridecenter Vipper√łd Form√•l og indhold Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet dækker hele ejendommen Asmindrupvej 100, matr.nr. 1-d Sigersholm, Sdr. Asmindrup.

 

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan etableres et st√łrre ridecenter med opf√łrelse af nye stalde og bolig.¬†Bebyggelsen ligger samlet centralt p√• ejendommen. Ny bebyggelse vil blive opf√łrt i forbindelse med den nuv√¶rende bebyggelse. Parkeringsarealer og ridebaner ligger ogs√• i forbindelse med bebyggelsen. Tilk√łrsel til ridecentret sker fra Asmindrupvej ad privat f√¶llesvej. Der skal i forbindelse med ridecentret etableres det n√łdvendige antal parkeringspladser.

 

Det er målet med lokalplanen, at ridecentret kommer til at fremstå som en samlet bebyggelse, som indgår i landskabet på en harmonisk måde.

Ny boligbebyggelse skal opf√łres efter g√¶ldende bygningsreglement og overholde kravene til lavenergi. Der skal desuden v√¶re mulighed for, at der kan etableres solenergi p√• arealet og udnyttelse af jordvarme samt andre former for alternativ energi, som ikke vil have en negativ effekt p√• landskabsoplevelsen.

 

Ejendommens nuv√¶rende status som landbrugsejendom √¶ndres ikke i forbindelse med lokalplanen. Begrundelsen herfor er, at der ikke √¶ndres p√• den nuv√¶rende anvendelse, som dog udbygges. Tilsvarende vurderes det, at anvendelse er at sidestille med andet landbrug. Der stilles derfor de samme krav til milj√łforhold og afstandskrav, som ved anden form for landbrug.

 

Beplantningen i omr√•det er sparsom, og der er ikke ans√łgt om st√łrre plantninger. For at begr√¶nse de store bygningers p√•virkning af omgivelserne, vil der med fordel kunne ske beplantning. Lokalplanomr√•det er desuden delvist beliggende i skovrejsningsomr√•de.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk