Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

20.19 Ridecenter Vipperød

Lokalplanen muliggør en udvidelse af et eksisterende ridecenter. Det er ønsket, at opføre nye stalde, beboelse og anlæg i form af ridebaner mv. Gennem lokalplanen sikres det, at bygninger og anlæg bedst muligt indplaceres i landskabet til mindst mulig gene for omgivelserne.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

 

Se klagevejledning her.

 

 

Planens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune d. 18.02.2015.

 

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 25.02.2015.

 

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.

pdf lokalplan_20_19.pdf (1.4 MB)

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk