Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

19.10 Kernehuset i Tølløse

Lokalplan 19.10 Kernehuset i Tølløse giver mulighed for at anvende den tidligere daginstitution Kernehuset som helårsbolig med dertilhørende boligindretning og tidsvarende installationer.

Samtidig fastholdes muligheden for anvendelse som institution.

Lokalplanen sikrer et eksisterende beplantningsbælte beliggende mod vest.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til planen kan rettes til:

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

tlf: 7236 3636

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Sarah Grundtvig

Plan og Strategisk forsyning.

Se klagevejledning her

Planens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 19. august 2015

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 19. august 2015

Download en printvenlig version af lokalplanen her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk