Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Energi og forsyning
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Lokalplanens gennemf√łrelse

Du er her: Home 19.09 Boliger p√• Hjortholmvej 7, T√łll√łse Redeg√łrelse Energi og forsyning

Energi og forsyning

Lokalplanområdet er tilsluttet eksisterende el- og vandforsyningsanlæg samt fælles anlæg til afledning af regn og spildevand.


Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE www.seas-nve.dk


Varmeforsyning

Området ligger i kollektivt varmeforsyningsområde og forsynes med naturgas fra DONG Energy (www.dongenergy.dk). Lokalplan 19.09 fastsætter bestemmelser om tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning*.

 

Byr√•det i Holb√¶k Kommune har besluttet, at alt nyt boligbyggeri skal opf√łres som lavenergibebyggelse klasse 2015**. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Opvarmning m√• ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtg√łrelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanl√¶g, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, ¬ß 15 stk. 2.).
 

I √łvrigt g√¶lder forbud jf. varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse i omr√•der, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

 

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

 


Vandforsyning

Omr√•det forsynes med vand fra Kvarml√łse-T√łll√łse vandv√¶rk, og ny bebyggelse foruds√¶tter tilslutning fra ovenn√¶vnte vandv√¶rk.


Regn- og spildevand

Omr√•det er separatkloakeret. √ėst for lokalplanomr√•det l√łber to hovedledninger til afledning af henholdsvis regn og spildevand.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.


Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ‚ÄĚRegulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald‚ÄĚ samt ‚ÄĚErhvervsaffaldsregulativ‚ÄĚ (i tilf√¶lde af etablering af liberalt erhverv) for Holb√¶k Kommune.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk