Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens gennemførelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 19.07 - Plejehjem ved Sønderstrupvej, Tølløse Redegørelse Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører lokalplanen ingen handlepligt. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen forventes at blive gennemført umiddelbart efter planens endelige vedtagelse, som led i Holbæk Kommunes Boligstrategi på Ældreområdet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk