Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

19.07 Plejecenter ved Sønderstrupvej, Tølløse

Lokalplanen muliggør etablering af et plejecenter på Sønderstrupvej i den sydlige del af Tølløse. Lokalplanen fastlægger retningslinjer for områdets udbygning bl.a. med henblik på at sikre at plejecenteret opføres i en skala tilpasset omgivelserne og at sikre offentlig adgang til rekreative grønne områder og stier. Baggrunden for lokalplanen er Holbæk Kommunes Boligstrategi på Ældreområdet, som fastlægger at der skal opføres et nyt plejecenter og dagcenter i Tølløse.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her

Planens status


Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 8. oktober 2015.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 8. oktober 2015.

Download en printvenlig version af lokalplanen her

Download en printvenlig version af kommuneplantillægget her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.:

  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • sikring af friarealer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk