Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Eksisterende servitutter
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 19.06 Boliger på Jernbanevej 26, Tølløse Redegørelse Servitutter

Servitutter

Der er ved udarbejdelse af lokalplanforslaget gennemført en servitutundersøgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår af lokalplanens bestemmelser. 

 

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen. 
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

 

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 4r, Kvarmløse By, Tølløse


12.08.1875-911700-21 Dok om servitutter til fordel for den N.V. Sjæll. Jernbane

13.04.1882-911701-21 Dok om skur

20.01.1887-911702-21 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
02.11.1899-911704-21 Dok om vej mv
16.04.1936-155-21 Dok om vandværk mv, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, Vedr 10A, 11C, 12B

 

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 4dø, Kvarmløse By, Tølløse

 

28.01.1915-911722-21 Dok om udlæggelse af en jordstrimmel mv vedr. 4 AD
16.04.1936-155-21 Dok om vandværk mv, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, Vedr 10A, 11C, 12B
31.07.2000-13709-21 Dekl. vedr. kloakledninger og brønde m.v. Vedr. 5BE

 

Følgende servitutter strider mod lokalplanforslagets indhold og aflyses helt eller delvist ved endelig vedtagelse:

(Oplysninger hentet fra tinglysning.dk)

Indskannet akt 21_R_456

Lokalplan 1.28 for et område mellem Jernbanevej, Vestergade og Nygade i Tølløse


Forbehold

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Holbæk Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 4 (bindingskort). Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk