Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

19.06 Boliger på Jernbanevej 26A, Tølløse

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra boligforeningen vab om opførelse af en boligbebyggelse på den tidligere hotelgrund over for Tølløse Station. Boligerne kan opføres i op til tre etager.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

Se klagevejledning her.

Planens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 8. oktober 2014.

 

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 10. oktober 2014.

 

Download printvenlig version af lokalplanen her.

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis illustrationsplan, anvendelsesplan og matrikelkort mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk