Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Bæredygtighed
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd Redegørelse Bæredygtighed

Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om, at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.


Transport

Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til Tølløse Station, der er et trafikalt knudepunkt. Dobbeltsporet til København og Holbæk blev indviet i august 2014 med halvtimesdrift mellem de respektive stationer. Derudover er der togforbindelse mod Slagelse samt busforbindelse til bl.a. Ringsted og Ugerløse. Tølløse station ligger i en gennemsnitlig afstand fra den enkelte bolig på mindre end 1000 meter.

 

Området knytter sig til den eksisterende sti fra Nr. Eskilstrup til Tølløse og udlægger areal til stiforbindelser til både Østergade og Lidtgodtvej. Desuden skabes der yderligere sammenhæng i Tølløse Syd med anlæg af nye rekreative stier.


Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Lokalplanen giver mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR) hvad angår tagvand i henhold til statens vandplaner og kommuneplanens OSD-redegørelse.


Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at en stor del af området udlægges som fælles friareal. Der etableres offentlig adgang gennem området, hvilket betyder, at beboerne i Tølløse får bedre adgang til naturprægede grønne områder, som udgør ca. en fjerdedel af lokalplanområdets samlede areal.

Det vurderes, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor lokalplanens område.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk