Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 19.05 Boligomr√•de ved H√łbj√¶rgg√•rd, T√łll√łse Syd Form√•l og indhold Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Omr√•det udl√¶gges til et boligomr√•de med naturpr√¶gede gr√łnne omr√•der. Lokalplanen giver mulighed for, at der i omr√•det etableres mindst 89 √•ben-lav boliger (parcelhuse) og mindst 28 t√¶t-lav boliger (r√¶kkehuse, dobbelthuse eller k√¶dehuse).

Parcelhusgrunde udl√¶gges med en st√łrrelse p√• ca. 750 m2, og t√¶t-lav grunde med en st√łrrelse p√• ca. 450 m2. Grundene udl√¶gges i boliggrupper med 4-32 ejendomme samlet om f√¶lles adgangstorve. Boliggrupperne opdeles af naturpr√¶gede gr√łnne omr√•der.

Lokalplanen sikrer et hensyn til den eksisterende bebyggelse mod nord ved at udl√¶gge gr√łnne omr√•der, som danner overgangen √łst-vest. Derudover sikrer lokalplanen en central gr√łn kile/et f√¶lles friareal, der forl√łber nord-syd. Denne gr√łnne kile gr√¶nser op til naturbeskyttede s√łer og forbindes samtidig til de gr√łnne omr√•der mod nord. Via denne gr√łnne kile f√•r beboere i omr√•det direkte adgang til de naturkvaliteter, der er i lokalplanomr√•det.


Bebyggelse

Lokalplanen sikrer, at den nye bebyggelse holdes i et afd√¶mpet og enkelt formsprog. Facaderne skal fremst√• som tegl, som enten kan st√• som blank mur eller v√¶re filtset, tagene skal v√¶re af lertegl i r√łde eller brune nuancer og vinduerne i tr√¶/aluminium.


Carporte og andre mindre bygninger skal udf√łres i tegl eller tr√¶ og med tagd√¶kning af tegl eller tagpap.

Beslutningen om at udarbejde detaljerede bestemmelser vedr√łrende bebyggelsens ydre fremtr√¶den er truffet med baggrund i √łnsket om at skabe et homogent boligomr√•de, hvor der er fokus p√• arkitektonisk enkelhed, bygningsm√¶ssige sammenh√¶nge samt brug af gode og traditionelle byggematerialer.


Veje, stier og parkering

Lokalplanomr√•det skal trafikbetjenes fra S√łnderstrupvej via et nyt vejanl√¶g ved S√łndermarken. Lokalplanen sikrer, at den eksisterende beplantning mellem de to veje bevares. Den nye adgangsvej A2-A3 vil kun betjene boliggrupperne i lokalplanomr√•det og trafikken vil kunne afvikles sikkert og roligt.

 

Lokalplanen sikrer, at der etableres stier i omr√•det. Herunder sikrer lokalplanen stiforbindelser til den eksisterende sti mellem Nr. Eskilstrup og T√łll√łse, til √ėstergade og til Lidtgodtvej.

 

Der skal etableres 2 parkeringspladser på egen grund ved åben-lav boligerne, heraf mindst 1 i det fri, samt parkeringspladser svarende til 1,5 parkeringsplads for hver tæt-lav bolig.

 

Det forventes, at veje i området bliver udlagt som private fællesveje i henhold til lov om private fællesveje.

 


Regnvand

Lokalplanomr√•det er beliggende i et omr√•de med s√¶rlige drikkevandsinteresser og nitatratf√łlsomt indvindingsopland (OSD og NFI). Derfor skal alle veje, parkeringsarealer, adgangstorve, vendepladser og andre k√łrearealer etableres med fast bel√¶gning (beton, asfalt og lign.) og overfladevand herfra skal ledes til et regnvandsbassin via kloak (regnvandsledning).


Stierne s2 i omr√•det skal udf√łres i en bel√¶gning, der er √•ben for gennemsivning af regnvand, som for eksempel grus eller stenmel.

Lokalplanen muligg√łr nedsivning af tagvand. Af hensyn til drikkevandsinteresserne i omr√•det er det ikke muligt at etablere bygninger med metaltag og metaltagrender. Der kan ske en lokal h√•ndtering af regnvand inden for lokalplanomr√•det ‚Äď enten ved overfladeafstr√łmning til gr√łfter eller ved nedsivning i faskine. Ved udledning til gr√łfter skal disse indrettes og dimensioneres s√• der sker en rensning og neddrosling af vandet f√łr det udledes til eksisterende s√łer i omr√•det.

Lokalplanen muligg√łr, at der etableres regnvandsbassiner i de gr√łnne omr√•der uden for den beskyttede natur i omr√•det, og eventuelt kan enkelte, ubebyggede boligejendomme inddrages til form√•let. Det skal tilstr√¶bes, at regnvandsbassiner etableres med karakter af at v√¶re en s√ł.

Af hensyn til drikkevandsinteresserne i området skal regnvandsbassiner etableres med tæt membran. Se mere under afsnittet om de statslige vandplaner, retningslinje 40 og 41.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk