Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Borgerinddragelse
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd Formål og indhold Borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Planlægningen blev forelagt på et dialogmøde den 4. oktober 2007.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2007 var i forhøring i perioden 27. juni 2011 til 26. august 2011. Der blev afholdt offentligt møde om forslaget den 15. august 2011. Forslaget til kommuneplantillægget er sidenhen blevet indarbejdet i Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune, der var i offentlig høring i sommeren 2013 og som blev vedtaget den 18. december 2013.

Det oprindelige lokalplanforslag var i offentlig høring i perioden 13. januar 2014 til 19. marts 2014. Der blev afholdt borgermøde på Sejergårdsskolen i Tølløse den 24. februar 2014. Holbæk Kommune modtog i alt 18 forskelligt lydende høringssvar i høringsperioden. Enkelte høringssvar gav anledning til mindre ændringer af det offentliggjorte forslag. Forslaget blev efterfølgende sendt til fornyet behandling i administrationen med henblik på at ændre områdets vejadgange.

Det reviderede lokalplanforslag inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 11 var i offentlig høring i perioden 20. november 2014 til 15. januar 2015. Der blev afholdt borgermøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 19 på Sejergaardsskolen i Tølløse. Holbæk Kommune modtog i denne høringsperiode 8 forskelligt lydende høringssvar. Ingen af høringssvarene gav anledning til ændringer af det reviderede lokalplanforslag eller forslag til kommuneplantillæg nr. 11. Der er således kun foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne.

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg blev vedtaget i byrådet den 18. marts 2015 og blev offentliggjort den 27. marts 2015.

Behandling af høringssvar

Administrationen modtog 8 høringssvar i høringsperioden.

Du kan se behandlingen af høringssvarene her:


pdf 19_05_behandling af høringssvar.pdf (129.2 KB)


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk