Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde IV

Du er her: Home 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd Bestemmelser Delområde IV

Delområde IV

 


Plansystemets objektkode for delområder
30

Plantype
Normalt delområde

Lokalplan som delområdet er knyttet til
1606173

Delområdenummer
Delområde IV

Markering af at planen er kompleks
Planens bestemmelser kan godt registreres

Planen regulerer IKKE anvendelse
Anvendelse reguleres

Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde"
Falsk

Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang
Bebyggelsesomfang reguleres

Delområdet regulerer IKKE Udstykning
Udstykning reguleres

Dataproducent
Holbæk Kommune, By og Landskab - Plan

Udstykninger

#Boliggrundene skal have en størrelse på 400 – 500 m2.

#Der skal udstykkes mindst 28 boligejendomme i delområde IV.


Bebyggelsens omfang og placering

#Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 5,5 meter.

#Ved tæt-lav bebyggelse kan bygninger sammenbygges over skel. Mod vejskel, stiskel og naboskel uden sammenbygning må boligbebyggelse ikke bygges nærmere end 2,5 m fra skel.

#Redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger skal opføres mindst 2,5 m fra skel mod grønne områder og mindst 1 m fra skel mod den fælles parkering og vendeplads, der er vist på kortbilag 5.

#Af hensyn til den beskyttede natur skal byggeri opføres i en afstand af minimum 15 meter til denne.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk