Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde IV

Du er her: Home 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd Bestemmelser Delområde IV

Delområde IVLOKPLAN_ID 1606173 
Delområdenummer Delområde IV 
Udstykninger

#Boliggrundene skal have en størrelse på 400 – 500 m2.

#Der skal udstykkes mindst 28 boligejendomme i delområde IV.

 
Bebyggelsens omfang og placering

#Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 5,5 meter.

#Ved tæt-lav bebyggelse kan bygninger sammenbygges over skel. Mod vejskel, stiskel og naboskel uden sammenbygning må boligbebyggelse ikke bygges nærmere end 2,5 m fra skel.

#Redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger skal opføres mindst 2,5 m fra skel mod grønne områder og mindst 1 m fra skel mod den fælles parkering og vendeplads, der er vist på kortbilag 5.

#Af hensyn til den beskyttede natur skal byggeri opføres i en afstand af minimum 15 meter til denne.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk