Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde IV

Du er her: Home 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd Bestemmelser Delområde IV

Delområde IV

 


PlanID 2702962 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1606173 
Delområdenummer Delområde IV 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Dataproducent Holbæk Kommune, By og Landskab - Plan 
Udstykninger

#Boliggrundene skal have en størrelse på 400 – 500 m2.

#Der skal udstykkes mindst 28 boligejendomme i delområde IV.

 
Bebyggelsens omfang og placering

#Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 5,5 meter.

#Ved tæt-lav bebyggelse kan bygninger sammenbygges over skel. Mod vejskel, stiskel og naboskel uden sammenbygning må boligbebyggelse ikke bygges nærmere end 2,5 m fra skel.

#Redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger skal opføres mindst 2,5 m fra skel mod grønne områder og mindst 1 m fra skel mod den fælles parkering og vendeplads, der er vist på kortbilag 5.

#Af hensyn til den beskyttede natur skal byggeri opføres i en afstand af minimum 15 meter til denne.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk