Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde I

Du er her: Home 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd Bestemmelser Delområde I

Delområde ILOKPLAN_ID 1606173 
Delområdenummer Delområde I 
Udstykninger

#Boliggrundene skal have en størrelse på 700 – 800 m2.

#Der skal udstykkes mindst 40 boligejendomme i delområde I.

 
Bebyggelsens omfang og placering

#Bebyggelse skal opføres i 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 7,0 meter.

#Boligbebyggelse skal skal opføres mindst 2,5 m. fra skel.

#Garager, carporte, redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger skal opføres mindst 1 m fra naboskel, mindst 2,5 m fra skel mod grønne områder og mindst 1 m fra vejskel og skel mod adgangstorve/vendepladser, der er vist på kortbilag 5.

#Af hensyn til den beskyttede natur skal byggeri opføres i en afstand af minimum 15 meter til denne.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk