Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde I

Du er her: Home 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd Bestemmelser Delområde I

Delområde I

 


PlanID 2702959 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1606173 
Delområdenummer Delområde I 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Dataproducent Holbæk Kommune, By og Landskab - Plan 
Udstykninger

#Boliggrundene skal have en størrelse på 700 – 800 m2.

#Der skal udstykkes mindst 40 boligejendomme i delområde I.

 
Bebyggelsens omfang og placering

#Bebyggelse skal opføres i 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 7,0 meter.

#Boligbebyggelse skal skal opføres mindst 2,5 m. fra skel.

#Garager, carporte, redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger skal opføres mindst 1 m fra naboskel, mindst 2,5 m fra skel mod grønne områder og mindst 1 m fra vejskel og skel mod adgangstorve/vendepladser, der er vist på kortbilag 5.

#Af hensyn til den beskyttede natur skal byggeri opføres i en afstand af minimum 15 meter til denne.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk