Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11.

Byrådet har besluttet at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse. Planerne åbner mulighed for at etablere mindst 89 åben/lav-boliger og mindst 28 tæt/lav-boliger i området. Lokalplanen sikrer desuden områdets nuværende landskabelige kvaliteter samt levesteder for dyr og planter gennem udlæg af større grønne områder mellem boligerne.

Spørgsmål til planerne

Spørgsmål til planerne kan rettes til:

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2
4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.

Planernes status

Vedtaget

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er vedtaget af Holbæk Byråd den 18. marts 2015.

De vedtagne planer blev offentliggjort den 27. marts 2015.


Download printvenlig version af lokalplanen


Download printvenlig version af kommuneplantillægget

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • udstykning
  • bevaring af landskabstræk
  • sikring af friarealer

Bilag

Her finder du følgende kortbilag:
1 Luftfoto

2 Bindingskort

3 Illustrationsplan

4 Område- og matrikelkort

5 Anvendelsesplan

5a Udsnit af anvendelsesplan

6 Plejeplan

7 Snit


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk