Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2007 - 18

Lokalplan nr. 19.04 

Som følge af udbygningen af Nordvestbanen, flytter Fakta væk fra sin placering på Tølløsevej. For at finde en ny plads til Fakta, og for at give mulighed for yderligere butikker i nærheden af det eksisterende butikscenter, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres nye butikker på arealer langs Sønderstrupvej og Industrivej.

Spørgsmål til planerne

Spørgsmål til kommuneplantillægget og lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

Planernes status

Lokalplan 19.04 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 blev vedtaget i Holbæk Byråd den 15. maj 2013 og offentliggjort den 23. maj 2013.

 

Download en printvenlig version af kommuneplantillaeg_nr_31 her

 

Download en printvenlig version af lokalplan nr 19.04 her

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

LokalplanomrĂĄdet og lokalplanens indhold er kort beskrevet for at lette forstĂĄelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er
processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk
  • sikring af friarealer
  • fællesanlæg

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.

 

Ligeledes kan kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan nr. 19.04 her ses som PDF.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk