Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Eksisterende servitutter
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 16.04 Dagligvarebutik og boliger, Hovedgaden i Ugerløse Redegørelse Servitutter

Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

 

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Der er lyst flere servitutter om færdselsret og ledninger m.m., men servitutterne sikrer rettigheder for ejendomme, der ligger indenfor lokalplanområdet og vil derfor kunne slettes, når bygninger m.v er fjernet og ejendommene har samme ejer.

 

Der er pĂĄ matr.nr. 69a tinglyst servitut om vejret for matr.nr. 69c (24.11.1881-914054-21).

Adgangsvejen flyttes til anden placering end vist i matriklen, hvorfor servitutten forudsættes aflyst, og erstattet af ny servitut.

 

Der er på matriklerne langs Hovedgaden tinglyst vejbyggelinie (31.07.1970-9752-21) på 12 meter fra vejmidte. 

 

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

Ejer og rĂĄdighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i

nødvendigt omfang inden lokalplanens realisering.

 

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk