Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens gennemførelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 16.04 Dagligvarebutik og boliger, Hovedgaden i Ugerløse Redegørelse Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforslag.

Lokalplanområdet er privat ejet, og der er flere ejere af ejendommene indenfor området. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører lokalplanen ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk