Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanområdet
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 16.04 Dagligvarebutik og boliger, Hovedgaden i Ugerløse Formål og indhold Lokalplanområdet

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i Ugerløse, en af lokalcenterbyerne i Holbæk kommune. Lokalplanområdet omfatter følgende matrikelnumre: 69d, 69f, 69a, 69g, 69i, 69e, 70b, 70d, 5p, 5o samt del af 5n, Ugerløse By, Ugerløse. Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone og omfatter et areal på ca. 5.600 m². Lokalplanområdet afgrænses mod nord, vest og syd af eksisterende bymæssig bebyggelse indenfor centerområdet langs Hovedgaden, og mod øst af marker og det åbne land.

Den eksisterende bebyggelse

Den eksisterende bebyggelse, der nedrives, er typiske 1½ - 2 plans byhuse fra perioden 1877 -1900, en mere karakteristisk 2 etages butiks- og boligbygning fra 1935 samt mere moderne 1 etages butiksbygning fra 1962. Bygningerne fremstår i varierende stand, enkelte delvist renoveret, og alle med tilhørende, sekundære bygninger som tidligere værkstedsbygninger og mindre udhuse/skure. 

Lokalområdets historie

Landsbyen Ugerløse er udpeget som kulturmiljø, og er oprindeligt en agrar kirkelandsby, placeret hvor landevejen Holbæk – Sorø krydser vejene fra Ringsted og Undløse-Mørkøv. Byen har haft været samlingssted for markedshandel og frem til 1700-tallet tingsted for Merløse Herred.

Ugerløse er præget af enkelte tilbageværende gårde samt andelstidens typiske bygninger og institutioner som brugsforeningen, misionshus, skole, præstegård, smed- og maskinværksted, mejeri og mindre håndværksvirksomheder og detailforretninger, hvoraf de fleste nu er nedlagt.  

 

Hovedgaden 25  Hovedgaden 27

Hovedgaden 25                        Hovedgaden 27

 

Hovedgaden 29  Hovedgaden 31  

Hovedgaden 29                        Hovedgaden 31                        

Hovedgaden 21

Hovedgaden 21

 

Hovedgaden 21

Hovedgaden 21


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk