Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formĂĄl LokalplanomrĂĄdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 16.04 Dagligvarebutik og boliger, Hovedgaden i Ugerløse Formål og indhold Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

LokalcenteromrĂĄde

Lokalplanen udlægger området til centerformål med dagligvarebutik med tilhørende parkeringsarealer samt boliger orienteret mod Hovedgaden. Der gives i lokalplanen mulighed for opførelse af 1 dagligvarebutik på max. 1.000 m² eksklusiv op til 200 m² til personalefaciliteter samt for ny boligbebyggelse på op til max. 340 m². Lokalplanen fastlægger ny bebyggelses placering, og beskriver, hvor der kan etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Desuden foreskriver lokalplanen udformningen af udenoms arealerne, herunder haveareal til boligerne.

Bebyggelse

Lokalplanforslaget sikrer, at den nye bebyggelse holdes i et afdæmpet og enkelt formsprog, ligesom materialevalget skal være enkelt og udstråle kvalitet. Facaderne skal fremstå som tegl, som enten kan stå som blank mur eller være filtset, tage med hældning skal være af lertegl i røde eller sorte nuancer og vinduerne i træ/aluminium.

Vej og parkeringsforhold

I forbindelse med etablering af en dagligvarebutik vil Vejdirektoratet stille krav om etablering af en venstresvingsbane, og dermed en mindre ændring af vejudlægget og vejforløbet. De nye boliger vejbetjenes ved ny fælles indkørsel med ejendommen Hovedgaden 23, der ligger bag lokalplanområdet. 

Der er direkte adgang til dagligvarebutikkens arealer fra eksisterende fortov og cykelsti. Inden for lokalplanområdet skal etableres parkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplanens krav, samt det nødvendige antal parkeringspladser til handicapkøretøjer.

 

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk