Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Borgerinddragelse
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 16.04 Dagligvarebutik og boliger, Hovedgaden i Ugerløse Formål og indhold Borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Der har i planprocessens forfase været afholdt et offentligt informationsmøde torsdag d. 18. september 2014. Informationsmødet handlede om lokalplanprocessen og det foreløbige projekt for området. De væsentligste emner, som blev diskuteret på mødet var:

  • Trafikforhold: Trafiksituationen på hovedgaden, ønske om flere chikaner til fartdæmpning og ønske om omfartsvej.

  • Detailhandelsforhold: Placering af ny dagligvarebutik i forhold til eksisterende.

  • Byfornyelse: nedrivning af ejendomme langs hovedgaden.

  • Beplantning: afskærmning mod det åbne land og naboer. 

 

Der er efter mødets afholdelse indkommet fire bemærkning til arbejdet med lokalplanforslaget. Bemærkningerne omhandler placeringen af dagligvarebutikken i Ugerløse by og spørgsmål om grundlaget for byfornyelse af de pågældende ejendomme.

 

Der afholdes et offentligt møde i lokalplanforslagets høringsperiode, som løber fra d. 19. december 2014 til d. 16. februar 2015. Dette møde afholdes på Ugerløse Fritidscenter, Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse torsdag d. 22. januar 2014 kl. 19.00-21.00, se mere på planer.holbaek.dk.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk