Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Baggrund og formål
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 16.04 Dagligvarebutik og boliger, Hovedgaden i Ugerløse Formål og indhold Baggrund og formål

Baggrund

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af byrådets ønske om byfornyelse på Hovedgaden i Ugerløse. Byfornyelsen har til formål at en række ejendomme rives ned og at der skabes mulighed for at etablere  nye boliger og en dagligvarebutik på området. Byrådet har på denne baggrund igangsat lokalplanlægning for området.

 

Formålet med selve lokalplanen er at give mulighed for gennemføre en byfornyelse af området ved at give tilladelse til nedrivning af ejendommene Hovedgade 21, 25, 27, 29 og 31 for at give plads til 1.000 m² dagligvarebutik med tilhørende parkeringsarealer samt til 2 – 4 nye boliger som rækkehuse/byvillaer.

Lokalplanområdet er del af Kommuneplanens rammeområde 16.C01, der udlægger området og anvendelsen til lokalcenterformål. 

 


Formål

Lokalplanen skal give mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse samt fastlægge rammerne for butiksbebyggelsen, de tilhørende parkeringspladser og tilkørselsforhold samt for de nye boliger. Herudover skal der i lokalplanen redegøres for dagligvarebutikkens påvirkning af bymiljøet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk